Συνδεθείτε στον Server που βρίσκεται το Backup σας