Η AREBAS πιστοποιήθηκε με ISO9001:2015 και ISO27001:2013 για την παροχή λύσεων πληροφορικής, ERP, Βackup και ασφάλεια πληροφοριών.

Η Εταιρεία Πληροφορικής “AREBAS – Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ”,  έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών Μηχανοργάνωσης.  Η ικανότητα, η γνώση και η εμπειρία των ανθρώπων της, οι υποδομές της αλλά και η τεχνολογία αιχμής των προϊόντων πληροφορικής που προσφέρει είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (Αρ. Πιστοποιητικού: AV509/R2398Q) και ISO 27001:2013 (Αρ. Πιστοποιητικού: AV509/R2399ISMS) για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής, Λύσεων ERP Accounting, Cloud, Backup, Ασφάλειας Πληροφοριών & Τεχνικής Υποστήριξης.

Οι Πιστοποιήσεις αυτές συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής της εταιρείας, στην κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης, στη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας, στην αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού, στον προσδιορισμό των κινδύνων αλλά και στην αποτροπή και στην πρόληψη λαθών και αστοχιών.

Με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, η AREBAS εφαρμόζει διαδικασίες διαρκούς βελτίωσης, αναβαθμίζει της υποδομές της και εκσυγχρονίζει το εργασιακό της περιβάλλον.