Έχουμε δυνατότητα να δημιουργήσουμε λύσεις backup ειδικά για την επιχείρησή σας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε ειδικές τιμές και εκπτώσεις.

Το backup των δεδομένων είναι το πιο σημαντικό για την ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη σύγχρονη επιχείρηση χωρίς αυτοματοποιημένη διαδικασία backup. Αν όλα τα υπόλοιπα μέτρα ασφάλειας αποτύχουν, τότε θα ανατρέξουμε στο backup για να γίνει ανάκτηση των δεδομένων της επιχείρησης.

Παρακάτω αναλυτικά οι Backup Λύσεις μας:

Ahsay promises quick, safe and easy backup for your Hyper-V virtual machines. Our Hyper-V backup software ensures fast HyperV guest VM backup to local as well as cloud storage, e.g. Microsoft Azure, Amazon S3, Google Cloud, etc. Our VM Run Direct feature allows you to instantly spin-up a Guest VM from its point in time backup file in just a couple of minutes. You can also use the Granular Restore feature to restore individual files within a guest VM within restore or spin-up the guest VM first.

Instant VM spin-up

If a backed up VM is failed or deleted accidentally, our VM Run Direct feature allows you to keep the downtime within minutes, as you can run the VM directly from its backup file without the need to restore the backed up image into the original Hyper-V host first.

Granular files restore

Granular Restore enables you to access and restore any files from a single pass backup, without the need to restore an entire VM, boot up the VM, or perform a secondary redundant backup. This significantly reduces the recovery time objective (RTO) and storage resources on a second file level backup.

Lan-free backup and replication

Ahsay Hyper-V backup solution allows you to use fiber-channel and iSCSI SANs to reduce your network loading and increase the backup data transfer rate significantly.

Continuous backup

In case you have mission critical Guest VMs with tight Recovery Point Objective (RPO), Ahsay Hyper-V backup solution has the Continuous Backup feature that can trigger backup as frequent as once per minute for fulfilling any tight RPO.

Multi-destination backup

You can back up Guest VMs to multiple destinations, including local drive of the Hyper-V host, network share, FTP/SFTP server, and public cloud storage sequentially or concurrently.

Point in time restore

Our VM Run Direct or full VM restore allow you to run or restore a VM from any point in time that it was backed up. The VM will be run or restored in exactly the same state as it was during the backup, and will appear on the Hyper-V host you selected for restore.

Live VM migration

With the VM Run Direct feature, you can choose to migrate the running backup VM to its original host machine.

Hyper-V cluster supported

If you have a Hyper-V cluster with multiple Hyper-V hosts, Ahsay Hyper-V backup solution is able to properly back up all Guest VMs within your cluster, so that you don’t need to purchase the pricey Datacenter license of Microsoft System Center for Hyper-V cluster backup purpose.

Retention / versioning

Ahsay Hyper-V backup solution allows you to set flexible retention policies, including daily, weekly, monthly, yearly policies to suit your IT audit and compliance needs.

Multi-threading

The multi-threading implementation in Ahsay Hyper-V backup solution will utilize the computing power of multiple CPU cores for creating multiple backup and restore threads to give you super-fast VM backup and restore performance.


Microsoft SQL server backup solutions will help you create a consistent and dependable back up strategy that works equally well across an organization’s database environment. Coupled with cost-effective storage, our comprehensive server backup database and disaster recovery solution is the only backup solution you will ever need!

Hot database / transaction log backup

With the hot database / transaction log backup, you can back up the SQL database while continuing to access the data 24×7 without any service interruption or performance impact. This lets users carry on working while the backup is performed.

In-File Delta incremental backup

With our In-File Delta incremental backup technology, only changed blocks within the selected SQL databases are backed up after the initial full backup, which significantly saves backup time.

Multi-destination backup

You can back up the SQL Server data to multiple destinations, including local drive of the SQL Server, network share (e.g. a NAS share storage), FTP/SFTP server, and public cloud storage sequentially or concurrently.

Encryption

For backing data up to cloud, data security can be ensured by enabling the 256-bit truly randomized encryption that is impossible to be hacked even by brute force attack with supercomputer.

Scheduling

The SQL backup can be scheduled at one’s will so that it is performed most conveniently. Administrators can also create multiple custom backup plans to comply with various regulatory requirements.

Retention / Versioning

Data being deleted from the SQL Server or older versions of emails and databases can be kept in the backup destinations as long as you want through retention policy settings.

 


As more businesses move to the cloud, adoption of Office365 Exchange Online, Sharepoint Online and OneDrive is surging. At the same, the risk of data loss on Office 365 caused by human errors and hacker intrusion also increases. Backing up the Office 365 data on-premises, to datacenter or other non-Microsoft cloud are the best ways to protect those data from loss.

Agentless or agent-based deployment

You can deploy the Office 365 Backup solution flexibly in agentless or agent-based approach for meeting different needs.

Scheduling

Office 365 Backup can be scheduled to run anytime or on a recurring basis.

Backup to multi-destinations

Cloud data can be backed up to multiple local, network share, FTP/SFTP server, and public cloud destinations at the same time.

Restore to original / alternate domain

Backed up Office 365 data can be flexibly restored to original or an alternate domain.

Retention / Versioning

Data being deleted from the Office 365 or older versions of files can be kept in the backup destinations as long as you want through retention policy settings.

Point-in-time recovery

Office 365 data can be restored from any point in time that backup was made. Multiple versions of an item can be recovered through a single restore operation.


VMware backup and disaster recovery solution promises quick, safe and easy protection for a VMware environment that allows you to bring up a backed up VM, or recover individual files within a VM backup file quickly for disaster recovery. Key VMware backup features:

 • VM instant spin-up
 • Point in time VM restore
 • ESXi free version supported
 • Backup to multi-destinations
 • Granular files restore
 • Live VM migration
 • VMware Changed Block Tracking
 • Backup through vCenter or a standalone machine

 


Arebas dedicated client backup software for Synology / QNAP NAS devices allows you to set automated scheduled backup to on-premise storage, datacenter, and/or cloud storage. All backup jobs can be monitored through a single pane of glass from the web console.

Direct installation on QNAP / Synology

The client side backup agent of Ahsay Synology NAS backup solution is directly installed on QNAP QTS / Synology DSM so that you don’t have to mount the NAS as network share for making the data accessible as required by other backup software.

Multi-destination backup

Data in QNAP / Synology NAS can be backed up to multiple destinations including on-premises network share, FTP/SFTP server and public cloud storage sequentially or concurrently to minimize the risk of data loss.

Block level incremental backup

With our In-File Delta speed acceleration technology, only changed blocks are backed up each time. During restoration, these blocks will be combined with previous backups to synthesize a new full backup for quick recovery.

Point in time restore

Our solution allows your QNAP / Synology NAS user to restore a file from any point in time that it was backed up. The user can even restore multiple versions of a file through a single restore operation if needed.

Retention / Versioning

Data being deleted from the NAS, or older versions of files can be kept in the backup destinations as long as you want through retention policy settings.

Unhackable encryption

For backing data up to cloud, data security can be ensured by enabling the 256-bit truly randomized encryption so that the AhsayOBM backup agent will encrypt the backup data locally on QNAP / Synology NAS with a 256-bit truly randomized encryption key that is impossible to be hacked even by brute force attack with supercomputer.

Arebas dedicated client backup software for Synology / QNAP NAS devices allows you to set automated scheduled backup to on-premise storage, datacenter, and/or cloud storage. All backup jobs can be monitored through a single pane of glass from the web console.

Complete Small Business Backup Solution includes:

 1. Office 365 Emails / Sharepoint / OneDrive backup
 2. Cloud-to-cloud / cloud-to-local backup
 3. Synology / QNAP NAS backup with dedicated agent
 4. VMware / Hyper-V VM backup
 5. MS Exchange database and mail-level backup
 6. MS SQL, MySQL databases backup

Most small businesses have simple IT infrastructure. All critical files are stored on one or a few NAS devices, with some other data stored on the cloud. Ahsay offers you an effective and affordable backup solution to centrally back up critical data to a secure offsite location to prevent data loss caused by disaster.


Backup Critical Data Stored on NAS

Backup Critical Data Stored on NAS

With our AhsayOBM NAS backup agent, you can securely back up all data on your NAS devices. Built-in retention policy allows user to restore data to any previous version when needed.

Protect Office 365 Data

Protect Office 365 Data

Office 365 has widely adopted by many small businesses in replacing the self-hosted Exchange and Sharepoint ervers. With Ahsay, you can back up Office 365 Exchange, SharePoint, and OneDrive securely online to prevent any data loss.

Cloud to Cloud / Local Backup

Cloud to Cloud / Local Backup

You can prevent critical data loss on your primary cloud by backing up data from their public cloud to another cloud, local storage, FTP/SFTP sites, external USB drive, or local/mapped network drives.

Host Backup Data in Datacenter of Cloud

Host Backup Data in Datacenter of Cloud

You can host your users’ backup data either on your own storage in datacenter, or on your public cloud storage account such as Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud, etc.
H Λύση που δίνει η Arebas διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Αυτόματη Λειτουργία

Αυτόματη Λειτουργία

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με ευέλικτο προγραμματισμό λήψης backup που ορίζουμε μαζί με την επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούμε το ανθρώπινο λάθος καθώς δεν χρειάζεται κάποιος να εκτελέσει κάποιο πρόγραμμα με χειροκίνητη διαδικασία.

Αναλυτική Αναφορά

Αναλυτική Αναφορά

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του backup, το σύστημα ελέγχει για την ακεραιότητα των δεδομένων (CRC Check) που έχουν αποθηκευθεί. Στη συνέχεια αποστέλλεται αναλυτική αναφορά όλης της διαδικασίας του backup στα email που έχουν δηλωθεί.

Incremental ή Differential backup

Incremental ή Differential backup

Με αυτή τη δυνατότητα γίνεται σύγκριση των δεδομένων , ώστε να γίνει η μεταφορά μόνο των αλλαγών.
Με αυτό τον τρόπο γλιτώνετε πολύ χρόνο για τη διαδικασία του backup, καθώς επίσης και κίνηση (traffic) στο Internet.

Ιστορικότητα

Ιστορικότητα

Η Προχωρημένη ιστορικότητα (Αdvanced Retention), μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ιστορικότητα των δεδομένων μας για όσο διάστημα θέλουμε. Το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την ιστορικότητα που του έχουμε δηλώσει (από 7 μέρες έως 9999 χρόνια).

Κρυπτογράφηση

Κρυπτογράφηση

Η ειδική προχωρημένη κρυπτογράφηση (advanced encryption) 256 bit, με μέθοδο κρυπτογράφησης AES, DES, Twofish και με κλειδί κρυπτογράφησης που ορίζει ο χρήστης, εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα του backup θα μπορούν να τα ανακτήσουν μόνο όσοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

H κρυπτογράφηση των δεδομένων γίνεται τοπικά στον Η/Υ του πελάτη, και το κλειδί κρυπτογράφησης δεν μεταφέρεται μέσω Internet.

Πολλαπλοί Προορισμοί Αποθήκευσης

Πολλαπλοί Προορισμοί Αποθήκευσης

Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σε πολλές τοποθεσίες ταυτόχρονα.

NAS, Network – Map Drive

Cloud Storage (Azure, Amazon, OneDrive, GoogleDrive, Dropbox, RackSpace, OpenStack) & SFTP – FTP

Μεταφορά Δεδομένων μέσω SSL

Μεταφορά Δεδομένων μέσω SSL

Η μεταφορά των δεδομένων του backup γίνεται μέσω κλειστού καναλιού SSL 2048 bit.

Γίνεται η αποστολή των κρυπτογραφημένων δεδομένων σας, μέσω 2048bit SSL καναλιού σε Datacenter στη Γερμανία και Ελλάδα.

Όλα τα Datacenter που συνεργάζεται η Arebas έχουν υψηλά standard στην ασφάλεια και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας δεν κινδυνεύουν από αστοχίες υλικών ή άλλους κινδύνους.

EU GDPR Compliant

EU GDPR Compliant

Το σύστημά μας έχει πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία της EE για τα προσωπικά δεδομένα, γνωστή ως EU GDPR.