Η Arebas ως GOLD Partner της EPSILONNET παρουσιάζει την Web Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ειδικά για Ιατρούς και επαγγέλματα υγείας το EPSILON SMART HYGEIA.

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

Εμπορικό Κύκλωμα
 • Έκδοση Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών

 • Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων και Αποστολή με e-mail

 • Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών

 • Διαχείριση Υπηρεσιών

 • Καρτέλες και Ισοζύγια Πελατών – Υπηρεσιών

 • Καρτέλες Έργων – Αξιογράφων – Τραπεζικών Λογαριασμών

 • Εισπράξεις – Πληρωμές

 • Διαχείριση Έργων

 • Διαχείριση Αξιογράφων – Πιστωτικών Καρτών

 • Διαχείριση Εξόδων

 • Εμβάσματα Πελατών – Προμηθευτών

CRM
 • Ημερολόγιο

 • Ραντεβού

 • Προγραμματισμός Εισπράξεων

Ειδικά για Ιατρούς
 • Προσαρμοσμένη Απόδειξη Γιατρού

 • Αναζήτηση ΑΜΚΑ

 • Ιστορικό Ασθενών

 • Υπογραφή Γιατρού

Συνδέσεις
 • Αυτόματη Σύνδεση με το Λογιστικό Γραφείο

 • Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.

Extra
 • 2 Προεπιλεγμένοι χρήστες

 • 1 χρήστης για το Λογιστικό Γραφείο

 • Διαχείριση Αρχείων (50MB Free)

  SMART ENTRYSMART RETAILSMART STANDARDSMART ADVANCEDSMART HYGEIASMART THEMIDASMART ARCHITECTSMART TRANSPORTSMART BEAUTY