Υπάρχει η δυνατότητα διαβίβασης (αυτόματης ή χειροκίνητης) στην πλατφόρμα myDATA.

Υπάρχει αμφίδρομη σύνδεση με το λογιστικό γραφείο. Το λογιστικό πρόγραμμα μπορεί στείλει τους συναλλασσόμενους της εταιρείας στην εφαρμογή Smart και το Smart μπορεί να ενημερώσει το λογιστικό πρόγραμμα online με τις κινήσεις που καταχωρούνται.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες από το pdf link εδώ.

Μπορείτε να τις δείτε στο Τεχνικό Εγχειρίδιο, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.