Ποιες είναι οι διαφορές του Incremental και του Differential Backup.

Επιλέξτε σωστά τη μέθοδο που σας καλύπτει.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του incremental και του Differential backup σε επίπεδο μπλοκ Delta In-File; Ποιο είναι καλύτερο? Ας ρίξουμε μια ματιά.

Τα Incremental Backup δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας του δέλτα σε σύγκριση με την προηγούμενη εργασία backup, ενώ τα διαφορικά αντίγραφα ασφαλείας δημιουργούν backup σε σύγκριση με το αρχικό αντίγραφο ασφαλείας (Full). Ως αποτέλεσμα, το Incremental είναι ταχύτερο από το Diffrential backup.

Αντίθετα, κατά την αποκατάσταση αρχείων, η επαναφορά του αρχείου που δημιουργείται με τη μέθοδο του differential είναι ταχύτερη. Επειδή απαιτεί μόνο 2 delta για να ολοκληρώσει την εργασία αποκατάστασης. Συνδυάζει το Full backup και το αρχείο delta που χρειάζεται να αποκατασταθεί. Από την άλλη πλευρά, όλα τα delta απαιτούνται για την αποκατάσταση ενός αρχείου που δημιουργείται με τη μέθοδο incremental.

Εν κατακλείδι, και οι δύο μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων έχουν το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα τους. Μια βέλτιστη στρατηγική προστασίας δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο μεθόδους backup, έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχει μέγιστη απόδοση και ευελιξία κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς.