Η Arebas ασχολείται με την υποστήριξη – συντήρηση – επισκευή συστημάτων πληροφορικής.

Η τεχνική μας γνώση μπορεί να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτούνται από την χρήση των προϊόντων πληροφορικής είτε αυτές αφορούν ένα απλό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή είτε την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών σε όλο τους το φάσμα (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξυπηρετητές (Servers), δικτυακές λύσεις και εφαρμογές, προγραμματισμό, παραμετροποίηση εφαρμογών κ.α.

Οι τομείς κάλυψης των υπηρεσιών περιλαμβάνουν και την συντήρηση, αναβάθμιση και εγκατάσταση τόσο του υλικού (Hardware) όσο και των λειτουργικών συστημάτων όπως Windows, Linux και μεγάλου πλήθους εφαρμογών λογισμικού (Software).

Η επίσκεψή μας στο χώρο σας θα μας δώσει την δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε τις τεχνικές μας γνώσεις και λύσεις.