Η εταιρεία Arebas (www.arebas.gr), επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

SYSTEM ADMINISTRATOR

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης / Ανώτερης σχολής Πληροφορικής
 • Εμπειρία σε λύσεις Ελληνικών ή Πολυεθνικών ΕRP Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο.
 • Administration, Querying, Scripting Microsoft SQL Server
 • Εμπειρία σε Windows Server Administration
 • Εμπειρία σε Virtual – Cloud Server  Office365
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, κριτική σκέψη
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Δεξιότητες

 • Πελατοκεντρική Προσέγγιση
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα εργασίας κάτω από χρονικές προθεσμίες.
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων.